TR EN

Antalya Teknokenti

Uluğbey Binası, B36

8:30 - 18:00

Pazartesi - Cuma

Toksisite Test Laboratuvarı
TEST ADI Parametre / Protokol
In Vitro Akut Göz İrritasyon/Korozyon Testi İnsan  Korneal Epitel hücreleri kullanılarak yapılır.
In vitro EpiDerm™ Deri İrritasyon Testi OECD 439 yöntemine göre in vitro cilt tahrişi testi, EpiDerm 3D  doku  kullanılır.
In vitro EpiDerm Deri Korrozyon Testi OECD 431 yöntemine göre in vitro cilt korozyon testi,EpiDerm 3D  doku kullanılır.
Genotoksisite Testi – Bakteriyel Geri Mutasyon Ames Testi OECD 471’e göre AMES testi (bakteriyel ters mutasyon testi)
Fototoksisite Testi 3T3 NRU PT OECD 432’ye göre 3T3 NRU  fototoksisite testi
Genotoksisite Testi – İn Vitro Mikronukleus Testi OECD 487’ye göre CHO hücre  hattı kullanılarak yapılır.
Hücre   Canlılığı  Testi (Sitotoksiste ) (ISO 10993-5) 3T3  Fibroblast  hücre  dizisi  kullanılarak  yapılır.
Deri  Emilim  ( geçiş)  Testi  Strat-M Membran ile  Franz Cell  hücreleri kullanılarak yapılır.