TR EN

Antalya Teknokenti

Uluğbey Binası, B36

8:30 - 18:00

Pazartesi - Cuma

Dorystoechas Hastata Bitkisinin Toksikolojik ve Anti-Aging Özelliklerinin İncelenmesi, Klasik ve Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması

Antalya endemik türü olan Dorystoechas hastata  bitkisininn toksikolojik özelliklerinin saptanarak, kozmetik ve rejeneratif tıp (yenileyici) alanında kullanılabilecek özelliklerinin ortaya çıkarılması ve klasik ve doku kültürü yöntemiyle çoğaltılıp pilot üretimini kapsamaktadır. Proje tamamlandıktan sonra, firmamızın kendi imkanları dahilinde endüstriyel boyutta tarla üretimi yapılacak ve projemiz sonucunda çıkan etken maddelerin ayrışımına gidilerek, kozmetik sanayisine anti-aging aktif öncülleri kazandırılacaktır

Proje ile elde edilmesi gereken hedefler;

10 Mart 2005 tarihinde Bilimsel Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında alınan kararlardan biri olan “Doğal Kaynaklarımızı Değerlendirebilecek Yetkinliğe Erişme: Gen kaynaklarının karakterizasyonu ve muhafazası ve Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi” kararına uygundur. Bir diğer karar olan “Bitkisel ve hayvansal doğal kaynakların ve yaban hayatının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi” hedefine uygun olarak proje içeriği oluşturulmuştur.

  1. Doğadan toplanarak ihracatı yapılan ancak üretimi hiç olmayan Dorystoechas hastata türünün üretim ve yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi ile hem yöre halkına ek gelir sağlamak hem ihracatının arttırılmasına yardımcı olmak,
  1. Biyolojik çeşitliliğimizin ve endemik bitkilerin korunması, dolayısıyla gen kaynaklarının muhafazasına katkıda bulunmak,
  1. Floramızda bulunan ekonomik öneme sahip Dorystoechas hastata türünden yeni ürün elde edilmesi ve kültüre alınarak üretim çalışmalarının başlaması ile flora üzerindeki doğadan toplama ile yapılan baskı azalması,
  2. Kültüre alma çalışmaları sonucu üretilecek kaliteli ürünler kozmetik ve ilaç sektörü için gereksinim duyulan hammadde ihtiyacını karşılayacak, böylece insan ve çevre sağlığının korunmasına katkı sağlanacak,
  3. Popularitesi giderek artan tıbbi bitkiler sektörüne, bu aşamadan sonra yapacağımız kozmetik ve ilaç sanayisi için yeni ve endemik bir türümüzün kazandırılması çalışmanın en önemli beklenen katma değerleri arasındadır.