Plant Extract

Toksikolojik  analizleri  yapılmış   bitkisel ürünler

Peptides

In vitro ve In vivo etkinliği  kanıtlanmış  peptidler geliştiriyoruz

Oils

Soğuk proses ile  üretilmiş ve standardize edilmişlerdir

Nano Liposomes

Nanoteknolojik kozmetik aktif içerikler

Growth Factors

Yüksek teknoloji ürünleri

Propolis Extract

Arıdan  gelen mucize