DERVATYLTM

DervatylTM deri yaşlanmasının etkilerini minimize etmek için, dermis tabakasında ekstrasellülar matriks içerisindeki kollajen I, IV, elastin ve fibronektin gibi moleküllerin MMP12 (matriks metalloproteinaz 12, makrofaj elastaz) enzimi tarafından degradasyonunu engelleyen oligopeptit yapısında bir inhibitördür.

 

Dışsal yaşlanma, MMP12 ları etkinleştirir ve serbest radikallerin üretimine yol açar. MMP12 ların bu etkinliği ayrıca ESM bozunmasına yol açar. Ayrıca serbest radikaller; TIMP leri (doku inhibitörlerini) inhibe eder . DervatylTM, yaşlanmanın bu etkilerini hafifletmektedir.

 • DervatylTM heptapeptit yapısında moleküler modelleme tekniği ile Morlab tarafından dizayn edilmiştir.

 

 • MMP-12 enziminin aktif bölgesine bağlanarak enzim aktivitesini inhibe etmektedir.

 

 • Kollajen I, IV, elastin ve fibronektin proteinlerinin MMP12 enzimi tarafından yıkımı engelleyerek derinin yeniden yapılanmasını sağlar.

 

 • Yüksek saflıkta peptit içerir.

 

 • Kırışıklıkları azaltarak cilt elastikiyetini arttırır.

 

 • Kısa süre etkinliğini göstermeye başlar.

 

 • Toksikolojik etkisi yoktur.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

ÜRÜN BİLGİSİ

Deri yaşlanması patogenezi tam olarak anlaşılmayan derinin fonksiyonu ile görüntüsünü etkileyen progresif seyreden oldukça karmaşık dejeneratif bir süreçtir. Cilt yaşlanması, doğal bir insan “yaşlanma mozaiği”nin bir parçasıdır.Kronolojik yaşlanma, dermisin kollajen üretme kapasitesini azaltarak, fibroblast metabolizmasını değiştirir. Yaşlanma sırasında, kollajen fibrillerinin genişlemesi cildin esnekliğini azaltır [1]. Dermal fibroblastlar, dinamik ve farklı bir hücre popülasyonudur ve kollajen liflerini üretirler. Dermal matrikste, elastin ve fibronektin ile iletişim halindedirler [2].

Yaşlanmış fibroblastlar tipik olarak yüksek seviyelerde fibronektin, MMP’ lar, büyüme faktörleri, interlökinler ve sitokinlerin yanı sıra yüksek düzeyde plazminojen aktivatör inhibitörü (PAI) ve mitokondriyal ilişkili reaktif oksijen türleri (ROS) eksprese ederler. Bunun sonucu olarak meydana gelen kronik inflamasyon ve artmış MMP’lar, PAI ve ROS kombinasyonu ile elastin ağının bütünlüğünü bozar ve kollajen fiber ağını değiştirir .

Epidermal keratinosit ve dermal keratinositlerden salgılanan matriks metalloproteinazları (MMP), ekstrensek ve intrensek yaşlanma da kollajenlerin, elastin ve fibronektin proteinlerinin yıkımından sorumludurlar. MMP seviyeleri, sitokin salınımı, UV ve oksidatif stres gibi çeşitli uyarılar sonucunda artar ve deride, kırışıklık, sarkma gibi çeşitli şekillerde kendini gösterir [5].İnsan makrofaj metalloelastaz (MMP12), embriyonik gelişim, üreme, hücre göçü ve dokunun yeniden biçimlenmesi gibi süreçlerde ESM bileşenlerini bozan MMP lar, matriskinlerin çinko proteinaz ailesinin bir alt sınıfının bir üyesidir [6].

MMP12; α1- antitripsin, kollajen (tip I, V ve IV), jelatin, elastin, fibronektin, vitronektin, laminin, entaktin, osteonektin, decorin, aggrecan, biglikan, fibrillin, miyelin temel proteini, fibrin, fibrinojeni degrade eder [7, 8, 9].

DervatylTM deri yaşlanmasının etkilerini minimize etmek için, dermis tabakasında ekstrasellülar matriks içerisindeki kollajen I, IV, elastin ve fibronektin gibi moleküllerin MMP12 (matriks metalloproteinaz 12, makrofaj elastaz) enzimi tarafından degradasyonunu engelleyen oligopeptit yapısında bir inhibitördür.

 

Dışsal yaşlanma, MMP12 ları etkinleştirir ve serbest radikallerin üretimine yol açar. MMP12 ların bu etkinliği ayrıca ESM bozunmasına yol açar. Ayrıca serbest radikaller; TIMP leri (doku inhibitörlerini) inhibe eder (Şekil 2) [10]. DervatylTM, yaşlanmanın bu etkilerini hafifletmektedir.

 • DervatylTM heptapeptit yapısında moleküler modelleme tekniği ile Morlab tarafından dizayn edilmiştir.

 

 • MMP-12 enziminin aktif bölgesine bağlanarak enzim aktivitesini inhibe etmektedir.

 

 • Kollajen I, IV, elastin ve fibronektin proteinlerinin MMP12 enzimi tarafından yıkımı engelleyerek derinin yeniden yapılanmasını sağlar.

 

 • Yüksek saflıkta peptit içerir.

 

 • Kırışıklıkları azaltarak cilt elastikiyetini arttırır.

 

 • Kısa süre etkinliğini göstermeye başlar.

 

 • Toksikolojik etkisi yoktur.