Hücre Proliferasyonu Etki Testi

Hücre Proliferasyonu (Yenileme) Etki Testi

Proliferasyon testi, hücrelerdeki DNA’ ya BrdU (5-bromodeoksiüridin) bağlanmasının saptanması ile ölçülen bir test yöntemidir (ROCHE, 2012). Prolifiye olan hücrelerin DNA’ sındaki timidinle BrdU yer değiştirmektedir. S fazındaki hücrelerin BrdU ile işaretlenmesi ve bu işaretli hücre grubunun hücre siklusundaki ilerlemesinin izlenmesine dayanmaktadır. Çalışma kapsamında deneylerde  İnsan deri fibroblast hücre hattı HS68 (ATCC CRL-1635) kullanılır. Proliferasyon düzeyi  optik dansite  absorbans  düzeylerine göre ölçümlenir.