İrritasyon Testleri

Deri İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Bu deneyin amacı; tavşanlara topikal yolla (deriye yüzeysel uygulama yolu ile) deney örnek özütünü temas ettirmeyi, gözlemeyi ve sonuçların insanlardaki kullanımına referans olacak potansiyel irritan etki bulunup bulunmadığının EN ISO 10993-23:2021 standard metoduna doğrultusunda değerlendirmektir.

Deri Altı İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Test ürün özütünün tavşanlara intrakütan yolla uygulanması ile deride tahriş etkisinin insanlarda kullanımına referans olacak potansiyel irritan etkiyi değerlendirmek amaçlanmaktadır.

In Vitro Epiderm™ Deri İrritasyon Testi (ISO10993-23:2021)

ISO standartları 10993-23:2021 gerekliliklerine göre tıbbi cihazlardan elde edilen ekstrelerin cilt tahrişi potansiyelini tahmin etmek için tasarlanmıştır. Çok düşük konsantrasyonlarda tahriş edici maddeler içerebilen tıbbi cihaz ekstraktlarını değerlendirmek için kullanılır ve tahriş edici ve tahriş edici olmayan maddeler arasında ayrım yapılmasına izin verir ve tıbbi cihazların dermal tahriş potansiyelini değerlendirmek için güvenilir, etik ve biyolojik olarak geçerliliği onaylanmış bir testtir.

In Vitro Epiderm™ Deri İrritasyon Testi (OECD 439)

Epiderm SIT, hayvan deri iritasyon testine alternatif olarak Avrupa Alternatif Yöntemlerin Tasdiki Merkezi (ECVAM) tarafından geliştirilen valide edilmiş insan epiderma modelidir. Bu modelde deri iritasyon testi için, insan epidermal keratinositlerinin kültürü sonucu çok tabakalı yüksek farklılaşmış üç boyutlu yapay epiderma modeli ile test yapılır.

 

 

Oküler İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Oküler tahriş testi, yalnızca güvenlik verileri başka yollarla elde edilemiyorsa ve yalnızca göz veya göz kapağı ile temas eden malzemeler için düşünülmelidir. Test edilen malzemenin oküler tahriş oluşturma potansiyeli değerlendirilir.

Oral Mokozal İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Oral tahriş testi, yalnızca ağız dokusuyla amaçlanan teması olan malzemeler için ve güvenlik verileri başka yollarla elde edilemiyorsa dikkate alınacaktır. Test edilen malzemenin oral dokuyu tahriş etme potansiyeli değerlendirilir.

Penil İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Penil tahriş testi, yalnızca penis dokusuyla temas etmesi amaçlanan malzemeler için ve güvenlik verileri başka yollarla elde edilemiyorsa dikkate alınacaktır. Test edilen malzemenin penis dokusunu tahriş etme potansiyeli değerlendirilir.

Rektal İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Test ürününün rektal dokuyu tahriş etme potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Vajinal İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Vajinal tahriş testi, yalnızca vajinal doku ile temas etmesi amaçlanan malzemeler için ve güvenlik verileri başka yollarla elde edilemiyorsa dikkate alınacaktır.Test edilen malzemenin vajinal dokuyu tahriş etme potansiyeli değerlendirilir.

Deri İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Bu deneyin amacı; tavşanlara topikal yolla (deriye yüzeysel uygulama yolu ile) deney örnek özütünü temas ettirmeyi, gözlemeyi ve sonuçların insanlardaki kullanımına referans olacak potansiyel irritan etki bulunup bulunmadığının EN ISO 10993-23:2021 standard metoduna doğrultusunda değerlendirmektir.

Deri Altı İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Test ürün özütünün tavşanlara intrakütan yolla uygulanması ile deride tahriş etkisinin insanlarda kullanımına referans olacak potansiyel irritan etkiyi değerlendirmek amaçlanmaktadır.

In Vitro Epiderm™ Deri İrritasyon Testi (ISO10993-23:2021)

ISO standartları 10993-23:2021 gerekliliklerine göre tıbbi cihazlardan elde edilen ekstrelerin cilt tahrişi potansiyelini tahmin etmek için tasarlanmıştır. Çok düşük konsantrasyonlarda tahriş edici maddeler içerebilen tıbbi cihaz ekstraktlarını değerlendirmek için kullanılır ve tahriş edici ve tahriş edici olmayan maddeler arasında ayrım yapılmasına izin verir ve tıbbi cihazların dermal tahriş potansiyelini değerlendirmek için güvenilir, etik ve biyolojik olarak geçerliliği onaylanmış bir testtir.

In Vitro Epiderm™ Deri İrritasyon Testi (OECD 439)

Epiderm SIT, hayvan deri iritasyon testine alternatif olarak Avrupa Alternatif Yöntemlerin Tasdiki Merkezi (ECVAM) tarafından geliştirilen valide edilmiş insan epiderma modelidir. Bu modelde deri iritasyon testi için, insan epidermal keratinositlerinin kültürü sonucu çok tabakalı yüksek farklılaşmış üç boyutlu yapay epiderma modeli ile test yapılır.

 

 

Oküler İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Oküler tahriş testi, yalnızca güvenlik verileri başka yollarla elde edilemiyorsa ve yalnızca göz veya göz kapağı ile temas eden malzemeler için düşünülmelidir. Test edilen malzemenin oküler tahriş oluşturma potansiyeli değerlendirilir.

Oral Mokozal İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Oral tahriş testi, yalnızca ağız dokusuyla amaçlanan teması olan malzemeler için ve güvenlik verileri başka yollarla elde edilemiyorsa dikkate alınacaktır. Test edilen malzemenin oral dokuyu tahriş etme potansiyeli değerlendirilir.

Penil İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Penil tahriş testi, yalnızca penis dokusuyla temas etmesi amaçlanan malzemeler için ve güvenlik verileri başka yollarla elde edilemiyorsa dikkate alınacaktır. Test edilen malzemenin penis dokusunu tahriş etme potansiyeli değerlendirilir.

Rektal İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Test ürününün rektal dokuyu tahriş etme potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Vajinal İrritasyon Testi (EN ISO 10993-23)

Vajinal tahriş testi, yalnızca vajinal doku ile temas etmesi amaçlanan malzemeler için ve güvenlik verileri başka yollarla elde edilemiyorsa dikkate alınacaktır.Test edilen malzemenin vajinal dokuyu tahriş etme potansiyeli değerlendirilir.