Genotoksisite Testleri

AMES Testi (OECD 471)

AMES-Bakteri Revers Mutasyon Testi (OECD 471) tıbbi cihazlardan hazırlanmış olan polar ve/ veya apolar ekstraktın metabolik aktivasyon maddesi olan S9 varlığında veya yokluğunda mutant Salmonella typhimurium bakteri suşlarındaki mutasyonları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilir.

 

Mikronükleus Testi (OECD 487)

In vitro mikronukleus testi (OECD 487) tıbbi cihazlardan hazırlanmış olan polar ve/ veya apolar ekstraktın metabolik aktivasyon maddesi olan S9 varlığında veya yokluğunda bölünme kapasitesi oldukça fazla olan bir memeli hücre kültüründeki hücrelerin bölünmesini müteakip mitoz sonrası oluşan iki çekirdekten birine katılmayan çekirdek materyalleri (mikronukleus) tespit etmek amacıyla kullanılan genotoksisite testidir.

AMES Testi (OECD 471)

AMES-Bakteri Revers Mutasyon Testi (OECD 471) tıbbi cihazlardan hazırlanmış olan polar ve/ veya apolar ekstraktın metabolik aktivasyon maddesi olan S9 varlığında veya yokluğunda mutant Salmonella typhimurium bakteri suşlarındaki mutasyonları tespit etmek amacıyla gerçekleştirilir.

 

Mikronükleus Testi (OECD 487)

In vitro mikronukleus testi (OECD 487) tıbbi cihazlardan hazırlanmış olan polar ve/ veya apolar ekstraktın metabolik aktivasyon maddesi olan S9 varlığında veya yokluğunda bölünme kapasitesi oldukça fazla olan bir memeli hücre kültüründeki hücrelerin bölünmesini müteakip mitoz sonrası oluşan iki çekirdekten birine katılmayan çekirdek materyalleri (mikronukleus) tespit etmek amacıyla kullanılan genotoksisite testidir.