In Vitro Akut Göz İrritasyon Testi

In Vitro Akut Göz İrritasyon Testi (OECD 491)

Çalışma kapsamında deneylerde  tavşan kornea hücre hattı (ATCC CCL-60) kullanılır. Test protokolü, hücrelerin canlılığının metabolik aktivite yoluyla ölçülmesine dayanmaktadır. MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difeniltetrazoliumbromid), canlı hücrelerde metabolik olarak mavi-mor çözünmeyen bir formazana indirgenir. Canlı hücrelerin sayısı, formazanın alkol içinde çözülmesinden sonra fotometrik ölçümlerle belirlenen renk yoğunluğu ile ilişkilidir.