In Vitro Cilt Yatıştırıcı Etkinlik Testi

In Vitro Cilt Yatıştırıcı Etkinlik Testi

Bir kozmetik ürünün yatıştırıcı etkisi, proinflamatuar etkinin azalmasına neden olmalıdır. Biyometrik parametreler. İnterlökin-6 (IL-6) en iyi bilinen inflamatuarlardan markırlardan  biridir. Çalışma kapsamındaki deneylerde  İnsan epidermal keratinosit  hücre hattı HEKA kullanılır. Elisa  Yöntemi ile IL-6  düzeyleri ölçülür.