In Vitro Dermal Emilim Testi

In Vitro Dermal Emilim Testi (OECD 428)

Test materyali deriden emilim çalışması için deri modeline yakın korelasyon gösteren Strat-M membran kullanılır. In vitro difüzyon çalışmaları Franz difüzyon hücreleri kullanılarak yapılır. Membrandan geçen madde miktarı 8 saat boyunca ölçümlenerek (her 2 saatte bir) kümülatif derişim (gr/cm2) olarak  hesaplanır.