Sistemik Toksisite Testleri

Akut Sistemik Toksisite Testi (EN ISO 10993-11)

24 saat içinde bir test ürününde bir defa, birden çok kez veya sürekli maruz kalmalardan sonra herhangi bir zamanda meydana gelen akut sistemik etkileri gözlemlemektir.

Subakut Sistemik Toksisite Testi (EN ISO 10993-11)

Test ürününden çıkarılan özütün ratlarda enjeksiyonu takiben subakut sistemik toksisiteye neden olup olmayacağını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Subkronik Toksisite Testi (EN ISO 10993-11)

Test ürününün ratlarda kullanılmasını takiben 13 haftalık süreçte subkronik sistemik toksisiteye neden olup olmayacağını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Kronik Sistemik Toksisite Testi (EN ISO 10993-11)

Test ürününün ratlarda kullanılmasını takiben uzun süreçte kronik sistemik toksisiteye neden olup olmayacağını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Akut Sistemik Toksisite Testi (EN ISO 10993-11)

24 saat içinde bir test ürününde bir defa, birden çok kez veya sürekli maruz kalmalardan sonra herhangi bir zamanda meydana gelen akut sistemik etkileri gözlemlemektir.

Subakut Sistemik Toksisite Testi (EN ISO 10993-11)

Test ürününden çıkarılan özütün ratlarda enjeksiyonu takiben subakut sistemik toksisiteye neden olup olmayacağını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Subkronik Toksisite Testi (EN ISO 10993-11)

Test ürününün ratlarda kullanılmasını takiben 13 haftalık süreçte subkronik sistemik toksisiteye neden olup olmayacağını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Kronik Sistemik Toksisite Testi (EN ISO 10993-11)

Test ürününün ratlarda kullanılmasını takiben uzun süreçte kronik sistemik toksisiteye neden olup olmayacağını belirlemek amacıyla yapılmıştır.