Hücre Canlılığı Testi

Hücre Canlılığı Testi (Sitotoksisite) (ISO 10993-5)

Test protokolü, hücrelerin canlılığının metabolik aktivite yoluyla ölçülmesine dayanmaktadır. MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5 difeniltetrazoliumbromid), canlı hücrelerde metabolik olarak mavi-mor çözünmeyen bir formazana indirgenir. Canlı hücrelerin sayısı, formazanın alkol içinde çözülmesinden sonra fotometrik ölçümlerle belirlenen renk yoğunluğu ile ilişkilidir.