Morlab

Morlab Biyoteknoloji  Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2012 yılında Antalya TEKNOKENT’i bünyesinde kozmetik ve ilaç geliştirme üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak için kurulmuştur.

Morlab, hayatımızın her alanında yer almakta olan biyoteknolojik yaklaşımları, insanlarımızın kullanabileceği şeklinde önemli ve dinamik bir endüstriyel faaliyete dönüştürme gayreti içindedir.

Morlab, kozmotoloji alanında multidisipliner çalışma prensibi ile hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerini araştırmalarına dahil etmekte ve fonksiyonel olarak etkinliği kanıtlanmış ürünler ortaya çıkarmaktadır.

Morlab, moleküler kozmetik araştırmalarını ve ürün geliştirmelerini;

  • Daha yüksek saflıkta etken madde,
  • Daha iyi etkenlik,
  • Daha düşük dozaj,
  • Daha çok güvenlik,
  • Daha yeni aktif bileşikler,
  • Daha yeni teknikler, kullanma prensibine göre yapmaktadır.

Gelecekte; Morlab, insan sağlığı ve yaşamının kalitesine yön veren, global bir şirket olma yolunda ilerleyecektir.

Vizyonumuz

Ülkemizin doğal zenginliklerini biyoteknolojik yaklaşımlar ile birleştirerek, yüksek standart ve kalitede ürünleri insanlar ile buluşturmaktır.

Araştırma ve geliştirme etkinliğimizi geliştirerek, uluslararası standartta araştırma yapan, referans laboratuvar özelliğine sahip bir kuruluş haline gelebilmektir.

Misyonumuz

Ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmışlığına,

Küresel alanda bölgemizin marka değerinin artmasına,

Ülkemizin “teknolojik  gelişmişlik düzeyi”nin yükselmesine,

Global pazarda rekabet üstünlüğünün artmasına,

İnsanların yaşam kalitelerinin yükselmesine,

Know-How vb. bilgi ve beceri üretilmesine,

Çevre dostu, kötü kimyasallardan arınmış ürünlerin insanlarla buluşmasına,

katkıda bulunmaktır.