Projeler

2015 EuropeAid EU - TRUMAP - Networking and Dialogue on Black Truffles and Medicinal & Aromatic Plants in Turkey and Spain

Proje, üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken, siyah trüf mantarı ve tıbbi aromatik bitkiler gibi alternatif ürünlerin doğadan toplama modellerinin öğretilerek; Muğla, Denizli ve Antalya bölgelerinde kırsal kalkınmayı desteklemek yapılacaklar arasındadır.

Projede; İspanya’nın Katalonya bölgesi ve Türkiye’nin belirtilen bölgeleri arasında yüksek düzeyde iş birliği sağlamak ve güçlü ilişkiler kurmak, sürdürülebilir üretim konusunda yetiştirme ve doğadan toplama yöntemleri ile ilgili deneyim ve bilgi alışverişini teşvik etmek, odun dışı orman ürünlerinin dönüştürülmesi ve ticareti, sektörlerin gelişimi için ana engelleri belirlemek ve bunları çözmek için ortaklaşa çözüm bulmak hedeflenmiştir.

Projeyle beraber, Avrupa’nın işleme ve pazarlama gereksinimlerini daha iyi bilmenin yanı sıra yetiştirme/toplama uygulamalarını da bilerek, katılan Türk bölgelerinde tarımsal ormancılık sistemi ve ekonomik fırsatlarını yakalamak ve geliştirmek mümkün olacaktır.

Bu proje; Sivil Toplum Diyalogu IV adı altında, ortak konularla ilgili Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütlerini bir araya getiren, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmayı ve kurumlar arasında süreklilik arz eden görüşmeler kurmayı kapsayan bir programdır.

Bu program, katılım öncesi yardım aracı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir.

Proje detayları

Proje Koordinatörü: Katalonya Orman Bilimleri Merkezi (İspanya)

Ortaklar ve Ülkeler: Yaşama Dair Vakıf (Türkiye)

Süre: 15 ay

Eylem bölgeleri: Katalonya (İspanya), Antalya, Denizli, Muğla (Türkiye)

Bütçe: 160.426,04 Avro

Genel hedefler:

Kırsal kalkınmayı arttırmak ve sosyo-ekonomik yararı yükseltmek için, odun dışı orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren AB ve Türk sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği ve anlayışı büyütmek.

 

Özel hedefler:

  1. Siyah trüf mantarı ve tıbbi aromatik bitkiler sektöründe (yetiştirme ve/veya doğadan toplama) paydaşlar arasındaki diyalogu, ağı, teknoloji transferini ve karşılıklı değişimi yükseltmek.
  2. İspanyol ve Türk sivil toplum kuruluşları arasında, uzun vadeli iş birliği temel alınarak karşılıklı güçlü anlaşmalar kurmak.

 

SONUÇLAR

S1.İspanya ve Türkiye’deki siyah trüf mantarı ve tıbbi aromatik bitki sektörler hakkındaki, kuruluşlar ve zorluklarla ilgili bilgi dağarcığı geliştirildi.

S2.Siyah trüf mantarı ve tıbbi aromatik bitkiler üretiminin ticari yönden gelişimi için temel gereklilikler ve önceliklerin kurulabilmesi amacıyla, farklı bölge ve sektörlerden Türk paydaşlar arasında diyalog ve iş birliği pekiştirildi.

S3.Türkiye’deki siyah trüf mantarı ve tıbbi aromatik bitkiler için, sürdürülebilir girişimci seçeneklerinin (ekim, doğal hasat ve ekoturizm gibi) teşvikine ilişkin uzman teknoloji araçlarında ortaklaşa gelişim sağlandı.

S4.Avrupa ülkesi’ndeki (İspanya’daki) siyah trüf mantarı ve tıbbi aromatik bitkiler üretiminin gerçeklikleri konusunda ortaklar arasında pratik görüşler ve bilgiler paylaşıldı.

S5. Türkiye’de ilgili tüm paydaşlar için en iyi uygulamaların tespit edilmesi hakkında farkındalık yaratıldı.