Vizyonumuz

Ülkemizin doğal zenginliklerini biyoteknolojik yaklaşımlar ile birleştirerek, yüksek standart ve kalitede ürünleri insanlar ile buluşturmaktır.

Araştırma ve geliştirme etkinliğimizi geliştirerek, uluslararası standartta araştırma yapan, referans laboratuar özelliğine sahip bir kuruluş haline gelebilmektir.

Misyonumuz

Ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmışlığına,

Küresel alanda bölgemizin marka değerinin artmasına,

Ülkemizin “teknolojik  gelişmişlik düzeyi”nin yükselmesine,

Global pazarda rekabet üstünlüğünün artmasına,

İnsanların yaşam kalitelerinin yükselmesine,

Know-How vb. bilgi ve beceri üretilmesine,

Çevre dostu, kötü kimyasallardan arınmış ürünlerin insanlarla buluşmasına,

katkıda bulunmaktır.

0800 123 456 Contact Us Today – We Answer Our Phones 24/7

Contact Us